دفترچه راهنمای نصب کنترل ارتفاع هوابرش

متعلقات دستگاه

 

راهنمای سیم کشی

 

نقشه سیم کشی بالابر قبل از نصب کنترل ارتفاع هوابرش

 

توجه: فیوز مربوط به بالابر دستگاه های برنا ابزار میبایست حذف و اتصال کوتاه شود. زیرا کنترل ارتفاع خود دارای 2 فیوز مجزا و سرخود است.

در مراحل سیمکشی میکرو سوییچ های بالا بر (دستگاه های برنا ابزار و دستگاه های سیم کشی شده مشابه) نیازی نیست تغییراتی در سیستم میکروسوییچ های بالابر و سیستم کلید بالابر انجام داد.

نقشه سیم کشی برای نصب کنترل ارتفاع

رله بالا رله برش نیست 

عملکرد ولومهای دستگاه

در بغل دستگاه یک مولتی ترن نصب شده که به وصیله یک پیچ گوشتی کوچیک میتوانید دقت دستگاه را تنظییم نمایید. افزایش بیش از حد دقت با توجه به سرعت متور میتواند باعث لرزش تورچ شود.

نکات:

1-در صورت خاموش بودن نمیشگرهای VCC+  و VCC- فیوزهای زیر دستگاه  و تغذیه ورودی را چک نمایید.


2-تغذیه ترانس با دو خازن الکترولیت صاف و یکنواخت شود.


3- سر مشترک ترانس یا ورودی GND به بدنه دستگاه وصل شود و میز کار با بدنه دستگاه میبایست با یک تیکه سیم یا آهن جوش خورده بهم اتصال داشته باشند.


4- اگر بازه تنظیم ولوم کنترل ارتفاع به طور میانگین روی حد وسط 5 نبود میبایست با تنظیم ابعاد جزئی کابل زیر به این بازه دست یابید . به این صورت که اگر مثلا میانگین بازه روی 3 بود کمی در یکی دو سانت از کابل را کوتاه نمایید.